Τεχνική Επιτροπή

Η Επιστημονική-Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ) του ΕΛΙΠΥΚΑ έχει ως βασικούς στόχους:

  • την επιστημονική υποστήριξη των σκοπών και δράσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την τεχνική επεξεργασία των προτάσεων και παρεμβάσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την ανάπτυξη προτάσεων επί των βασικών τεχνικών θέσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την επιστημονική υποστήριξη των συνεδρίων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • τη συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • παρουσιάσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια,
  • συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές (π.χ. CFPA-Europe)
  • και τη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκυρα τεχνικά περιοδικά.

Τα μέλη της ΕΤΕ είναι κατά κύριο λόγο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πτυχιούχοι μηχανικοί της παραγωγής.

Γραφτείτε στο newsletter μας:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2020 www.elipyka.org – created by: Pinged_