Τεχνική Επιτροπή

Η Επιστημονική-Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ) του ΕΛΙΠΥΚΑ έχει ως βασικούς στόχους:

  • την επιστημονική υποστήριξη των σκοπών και δράσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την τεχνική επεξεργασία των προτάσεων και παρεμβάσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την ανάπτυξη προτάσεων επί των βασικών τεχνικών θέσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • την επιστημονική υποστήριξη των συνεδρίων του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • τη συμβολή στην επιστημονική τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΛΙΠΥΚΑ,
  • παρουσιάσεις σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια,
  • συμμετοχή σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές (π.χ. CFPA-Europe)
  • και τη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκυρα τεχνικά περιοδικά.

Τα μέλη της ΕΤΕ είναι κατά κύριο λόγο μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και πτυχιούχοι μηχανικοί της παραγωγής.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

© 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_