Επιστημονική Επιτροπή

Για την παρακολούθηση και προαγωγή της έρευνας, την προσφορά εμπειρογνωμοσύνης και τη διάθεση των αποτελεσμάτων μελετών και ερευνών για την πυροπροστασία των κατασκευών και την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_