Επιτροπή Δεοντολογίας

Με αντικείμενο τη προώθηση πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου, όπως επίσης τη θέσπιση Κανόνων Δεοντολογίας και συμπεριφοράς με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη του υψηλού κύρους του ΕΛΙΠΥΚΑ, την προστασία του καταναλωτή, της ζωής και της περιουσίας.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_