Επιτροπή Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό όραμα του ΕΛΙΠΥΚΑ, υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία είναι μια από τις 8 Επιτροπές Δράσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7), που λειτουργούν συμβουλευτικά και αναφέρονται στο Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΕΛΙΠΥΚΑ απαρτίζεται από τα κάτωθι διακεκριμένα πρόσωπα στον τομέα τους το καθένα, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και την πυροπροστασία (αλφαβητικά):

 1. Ανδρεούλη Ντία, Δρ Φυσικός, Επικεφαλής R&D ΕΒEΤΑΜ
 2. Γκανάκου Έλλη, Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου
 3. Ζδράγκας Δημήτριος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Θ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ
 4. Καλογεράκης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ELVIAL AE
 5. Κολαΐτης Διονύσιος, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ετερογενών μειγμάτων και Συστημάτων Καύσεως, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠ
 6. Μυλωνάκης Γεώργιος Φυσικός M.S.c, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΠΥΚΑ
 7. Πανίδης Θράσος, Καθηγητής, Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
 8. Παπανικολάου Κορίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
 9. Πυργιώτης Αναστάσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πυργιώτης και Συνεργάτες
 10. Χαδιαράκου Στέλλα, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, FIBRAN AE 
 11. Χάλαρης Μιχαήλ, Επίκουρος   Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε,  Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α.

Υπεύθυνος και συντονιστής της Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι ο Γ. Μυλωνάκης.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_