Επιτροπή Πιστοποίησης

Η Διεργασία Πιστοποίησης Προσώπων του ΕΛΙΠΥΚΑ, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001:2015, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί βασικές κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών  πιστοποίησης προσώπων με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αντικειμενικό.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_