Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

Αποτελεί τον εσωτερικό ελεγκτικό και διαγνωστικό μηχανισμό για τη διατήρηση του ΕΛΙΠΥΚΑ ως ενός «υγιούς οργανισμού», από διοικητική, οικονομική και κοινωνική άποψη, με τη σχολαστική τήρηση των εσωτερικών του διαδικασιών.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_